Располага со современа станица за технички преглед опремени со уредите од Германскиот производител MAHA

Издавање МЕЃУНАРОДНА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА (МВД)

Услугите кои ви ги нудиме ги извршуваме на професионално ниво и со стручно квалификуван кадар.

Издавање Меѓународно полномошно-Одобрување за управување на туѓо моторно возило

АМД Страшо Пинџур - Кавадарци

Станица за технички преглед

Авто Мото Друштвото Страшо Пинџур – Кавадарци е основано 1948 година, а поактивно како здружение на граѓани функционира од 1952 година, при тоа извршувајќи ги функциите:

 • Автомоеханичарските услуги за поправка на возила
 • Транспортни услуги
 • Служба ,,Помош Информации,, опремено со стручни лица и со возила за шлеповање
 • Издава Тир карнети го развива членството во АМСМ
 • Издава меѓународни документи
 • Врши обука на возачи од сите категории со сопствена авто школа.
 • Денес АМД С.Пинџур располага со современа станица за технички преглед опремени со современи уредите од Германскиот производител MAHA
 • Во 1992 година АМД С.Пинџур добива овластување за отварање Станица за технички преглед на моторни и приклучни возила

Услуги

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

 • Регистрација на возила
 • Редовен технички преглед на 6 месеци
 • Промена на сопственост
 • Одјава на возила

ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

 • Идентификација и оцена на техничката состојба на возилото
 • Единечно одобрување на возило (хомологација)
 • Одобрување на преправени/ поправени возила (атест)
 • Издавање на потврда за техничко експлоатациони услови - ПТЕУ

ИЗДАВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ

 • Меѓународна возачка дозвола
 • Меѓународно полномоштво
 • Одобрување за управување на туѓо моторно возило

Партнери

АМСМ

Скопје

АМД

Тетово

АМД Ѓорѓи Наумов

Битола

MAHA

Германија

WINNER

Vienna Insurance Group

АМД Дичо Панов

Гевгелија

Контакт

АМД - Кавадарци

Телефон: 043 - 410 - 938
Мобилен телефон: 072 - 320 - 222

Емаил: amdkavadarci@yahoo.com
amdkavadarci1@gmail.com

Локација: 29ти Ноември бр. 36

Работно време: 08:00-16:00